Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sigurnost u obućarskoj industriji

Nositelj: dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Sigurnost i značaj sigurnosti u društvu; Osnove sigurnosti u kožarskoj i obućarskoj industriji; Oblici mogućeg kriminaliteta; Zaštita kao pojam i vrste zaštite; Vrste zaštite u obućarskoj industriji; Fizička zaštita; Tehnička zaštita; Zaštita na radu; Zaštita zdravlja; Zaštita od požara; Ekologija i obućarska industrija.

Sadržaj vježbi (auditorne, broj studenata u grupi: 30):
Analiza sigurnosnog stanja u pojedinim poslovnim subjektima regije. Podrobna analiza zaštite od požara u pojedinim pogonima proizvodnje tekstila. Zaštita od štetnog djelovanja i zdravstveno stanje radnika. Ekološke konsideracije na klonkretnim primjerima.
Literatura: B.Uhlik: Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari, HDKI, Zagreb, 1993.
G.Delez: Kemijske štetnosti, štetne i otrovne tvari u industriji, Zagreb, 1973.
Z.Šmejkal, Uređaji i oprema i sredstva za gašenje i zaštitu od požara, Zagreb, 1991.
I.Đuričić: Medicina rada, Medicinska knjiga, Zagreb, 1966.