Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija odjeće I

 Info > kolegij: Konstrukcija odjeće I
 Vijesti > kolegij: Konstrukcija odjeće I
 
Nositelj: dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+2 - VI. semestar
Program: Funkcija konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji. Prikupljanje ideja, kreiranje i oblikovanje modela odjevnih predmeta. Izrada kolekcije, opis i označavanje modela. Normizacija novih krojnih dijelova. Vrste odjevnih predmeta. Konstruiranje krojeva odjeće. Proporcije čovječjeg tijela, utvrđivanje i mjerenje tjelesnih mjera. Korištenje piktograma. Domaći i strani sustavi odjevnih veličina. Sustavi označavanja odjevnih veličina. Glavne i izračunate tjelesne mjere, konstrukcijske i dopunske mjere pri konstruiranju krojeva odjeće. Konstrukcija muške i ženske odjeće. Gradiranje krojeva odjeće. Krojne slike. Sustavi za gradiranje odjeće i izradbu krojnih slika pomoću elektroničkih računala.
Literatura: D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Tekstilno-tehnološki fakutltet, Zagreb, 2000.
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Tehnički fakultet, Bihać, 1999.
L. Szirovicza, D. Ujević, M. Drenovac: The Structure of Body Measurements for the Determinition of Garment System for Young Croatian Men, Collegium Antropologicum, 26 (2002),1 187-197
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske i auditorne
Način održavanja ispita: kolokvij, pismeni, usmeni
Preduvjeti za ispit: vježbe, program, kolokvij