Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija pletiva i procesi pletenja

Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće, modul: dizajn tekstila
Satnica: 2+3 - VIII. semestar
Program: Teorija građe pletene strukture kulirnog i osnovinog tipa
Procesi izrade standardnih pletiva na strojevima kulirnog i osnovinog principa rada
Projektiranje temeljnih, mrežastih i složenih struktura osnovinog tipa
Projektiranje temeljnih reljefnih i žakarskih struktura kulirnog tipa
Analiza problematike dovođenja pređe i povlačenja pletiva sa stajališta stabilnosti dimenzija gotovog proizvoda
Projektiranje pletenih struktura sa stajališta stabilnosti, rastezljivosti, elastičnosti i čvrstoće proizvoda.
Literatura: S. Raz: Warp Knitting Production, Heidelberg, Germany, 1987.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske i auditorne
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: redovito pohađanje predavanja i vježbi, izrada programa