Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji I

 Vijesti > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji I
 Info > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji I
 
Nositelj: dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija
Satnica: 1+2 - III. semestar
1+1 - IV. semestar
Program: Opće poznavanje odjevnih strojeva. Strojevi za kontrolu i stabilizaciju materijala. Strojevi za polaganje i iskrojavanje krojnih naslaga. Tipovi i načela formiranja osnovnih strojnih uboda. Načelo rada osnovnih mehanizama šivaćeg stroja. Kinematske sheme šivaćih strojeva radnog i cik – cak zrnčanog uboda, lančanog i rubnog uboda. Načelo rada šivaćih automata. Tipovi elektromotornih pogona šivaćih strojeva. Načela rada i osnovne značajke strojeva za glačanje i frontalno fiksiranje. Sustavi unutrašnjeg transporta, pripadni elementi i upravljanje.
Uvod u upravljanje odjevnim strojevima. Osnove pneumatskog, elektropneumatskog i elektroničkog upravljanja. Izvršni, upravljački i signalni elementi upravljačkih shema i instalacija. Osnovna načela upravljanja, pripadne upravljačke sheme i dijagrami. Primjeri upravljanja u odjevnoj tehnologiji.

Sadržaj vježbi (auditorne i laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Auditorne: Rješenje primjera iz kinematskih shema osnovnih tipova zglobno-polužnih mehanizama. Primjeri gibanja motornog i četverozglobnog mehanizma. Kinematika crtala s dva motora i beskrajnim remenom. Upoznavanje s dijelovima sklopova i mehanizama šivaćih strojeva.
Laboratorijske: Izrada jednostavnijih shema upravljanja. Spajanje pneumatskih i elektropneumatskih elemenata na didaktičke ploče i njihovo puštanje u rad. Analiza rada i upoznavanje s elementima automatizacije.
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit
Potencijalni nastavnici: predavanja: red. prof. dr.sc. G. Nikolić, vježbe: red. prof. dr.sc. G. Nikolić (Zagreb)
Literatura: Nikolić G.: Mehanizmi odjevnih strojeva, Zrinski, TTF, Čakovec 2000.
Nikolić G., Šomođi Ž.: Zbirka zadataka iz mehanizama i automatizacije strojeva u odjevnoj tehnologiji, Zrinski, Čakovec 1999.
Nikolić G.: Pneumatika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
Muftić O., Drača : Osnove teorije mehanizama, Zagreb