Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sustavi osiguranja kvalitete tekstila

Nositelj: dr. sc. Ružica Čunko, vanjski suradnik (prof.)
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - I. semestar
Program: Sustavski pristup kvaliteti kao složenoj kategoriji: Kvaliteta kao tehnička i marketinška kategorija. Elementi kvalitete tekstila, specificiranje i vrednovanje. Sustavi osiguranja i upravljanja kvalitetom tekstilnih proizvoda: Normizacijski sustav - načela upravljanja kvalitetom, procesni pristup, PDCA -princip neprestanog poboljšanja. Proizvodno-tehnološki sustav materijali/procesi/metode/okolina/čovjek u funkciji postizanja specificirane kvalitete tijekom proizvodnje; Sustavi kontrole procesa, nadziranja i provjere u funkciji osiguranja i jamstva kvalitete: "on-line" i "of-line" kontrola, uloga, zahtjevi, provedba; statističke metode kao alati za kontrolu i upravljanje procesom; kompleskne metode objektivnog mjerenja i vrednovanja subjektivnih svojstava. Modularni sustav provjere i certificiranja kvalitete proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom.
Literatura: Topf, W.: Algemeine Grundlagen der Qualitätssicherung (I), Chemie-faser/Textilind. 41/93(1991) 34
Tautenhahn, K.: Qualitätssicherunghandbuch (II), Chemiefaser/Textilind.41/93 (1991) 121
Tautenhahn, K.: Qualitätssicherung im Betrieb (III), Chemiefaser/Textilind.41/93 (1991) 336
Topf, W.: Qualitätssicherung im Betrieb (III), Chemiefaser/Textilind. 41/93 (1991) 508
Schildknecht, R. i K. J. Zink: Total Quality Management: Strategie einer umfassenden Qualitätsforderung, Textilveredlung, 27 (1992) 199
Topf, W.: Qualitätssicherung in der Textilindustrie, Textilveredlung 27 (1992) 211
Bahners, Th.; W. Ringens i E. Schollmeyer: Qualitätssicherung mit berürungslosen On-line Schussfadenzählsystemen, Textilveredlung, 27 (1992) 215
HRN EN ISO 9000/2002: Sustavi upravljanja kvalitetom - temeljna načela i rječnik (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary)
HRN EN ISO 9001/2002: Sustavi upravljanja kvalitetom -zahtjevi (Quality management systems - Requirements)