Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
 
Nositelj: Ph. D. Goran Hudec, Prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - I. semestar
Program: Definicije i klasifikacije fleksibilnih proizvodnih sustava. Stohastički procesi. Pojam procesa. Poissonov proces. Markovljevi procesi. Prelazne vjerojatnosti. Matrice prelaznih vjerojatnosti.
Fraktali kao primjer markovljevog lancai mogućnost njihove primjene u dizajnu. Matematički modeli. Dinamičke i statičke karakteristike sustava. Linearni i nelinearni sustavi. Algoritmi upravljanja fleksibilnih proizvodnih sustava. Povezivanje digitalnog računala sa mjernim uređajima procesa. Sklopovski standardi. Upravljački programi za instrumentaciju. Primjeri sa područja tekstilne tehnologije.
Literatura: Pauše, Ž.: Vjerojatnost, informacije, stohastički procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
Kemeny, J. i S. Snell: Finite Markov Chains, D. Van Nostrand Co., 1960.
Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sustava: Primjena u robotici, fleksibilnim sustavima i procesima, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Smiljanić, G.: Računala i procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info