Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Modifikacija svojstava kemijskih vlakana
 
 
Nositelj: dr. sc. Ružica Čunko, vanjski suradnik (prof.)
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Reološka svojstva taljevina i otopina vlaknatih polimera i mehanizam tvorbe vlakana; ponašanje polimernih tekućina pri strujanju kroz mlaznicu - strukturna (smična) viskoznost, fenomen relaksacije i puzanja, ispredi-vost. Mehanizam stvrdnjavanja niti po izlasku iz mlaznice - hlađenjem polimernog mlaza, koagulacijom mlaza taložnim sredstvom, odnosno kemijskom reakcijom. Završno oblikovanje strukture vlakna i utjecaj na svojstva.
Principi modifikacije svojstava vlakana u proizvodnom procesu: Intervencije na razini kemijske građe - kopolimerizacije; Intervencije na razini nadmolekulne strukture - postizanje visokouređenih struktura i utjecaj na svojstva vlakana; Modifikacije svojstava dodatkom aditiva; primjena adi-tiva u mikrokapsulama (CMC, bioaktivna i druga pametna vlakna); Modifikacije na razini mikromorfologije i finoće (šuplja, šupljikava, mikro i ultrafina vlakna); Intervencije na razini procesnih parametara - postupci konjugiranog ispredanja mikrovlakana. Kombinacije raznih sustava modificiranja - proizvodi tzv. "visoke tehnologije".
Literatura: Falkai, Bela v.: Synthesefasern, Verlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach, Basel, 1981.
Batzer, H.: Polymere Werkstoffe, Band I - III, Georg Thieme Verlag, Stutt-gart, NewYork, 1985
Nakajima, T.: Advanced fiber spinning technology, Woodhead Publ., Cambridge, 2000
Iohara, K. at all: Structurally colored fibers, Chemical Fibers International 50 (2000) February, 38 — 40
Pause, B.: Phase Change Materialien und ihre Anwendung in Schutz-textilien, 5. Dresdener Textiltagung, 28. und 29. Juni 2000
Čunko, R.: Biotekstil — tekstilno-ekološki pojam i aktivni medicinski ma¬terijal, Tekstil 48 (1999) (3) 147-150
Prevoršek, D.: Visokozmogljiva vlakna iz gibkih polimerov: teorija in teh¬nologija, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info