Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
 Info > kolegij: Elektrotehnika
 
Nositelj: Ph. D. Goran Hudec, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+1 - II. semestar
Program: Primjena elektrotehnike u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Automatsko vođenje procesa. Laboratorijska ispitivanja. Elektronička obrada podataka. Električni mjerni instrumenti. Postupci i metode mjerenja i zapisivanja podataka električnih veličina. Elektronički sklopovi. Karakteristike elektroničkih sklopova. Elektroenergetski elementi i sustavi. Električne instalacije. Električni strojevi i automatsko upravljanje. Korištenje elektroničkih računala u pripremi i praćenju tijeka proizvodnog procesa.
Literatura: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni., pismeni ispit se može položiti preko kolokvija
Preduvjeti za ispit: Prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama, kolokvirane laboratorijske vježbe
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info