Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

 Info > kolegij: Elektrotehnika
 
Nositelj: Ph. D. Goran Hudec, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+1 - II. semestar
Program: Primjena elektrotehnike u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Automatsko vođenje procesa. Laboratorijska ispitivanja. Elektronička obrada podataka. Električni mjerni instrumenti. Postupci i metode mjerenja i zapisivanja podataka električnih veličina. Elektronički sklopovi. Karakteristike elektroničkih sklopova. Elektroenergetski elementi i sustavi. Električne instalacije. Električni strojevi i automatsko upravljanje. Korištenje elektroničkih računala u pripremi i praćenju tijeka proizvodnog procesa.
Literatura: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske
Način održavanja ispita: Pismeni i usmeni., pismeni ispit se može položiti preko kolokvija
Preduvjeti za ispit: Prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama, kolokvirane laboratorijske vježbe