Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Ljerka Bokić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 2+2 - VIII. semestar
Program: Značaj i uloga vode u tehnološkim procesima.
Kemijska i fizikalna svojstva vode. Prirodne i industrijske vode.
Kemijske analize, postupci i propisi. Osnovni procesi pripreme tehnološke vode. Mekšanje vode taložnim sredstvima i ionskom izmjenom, te kontrola. Kondicioniranje.Kvaliteta vode za potrebe tekstilne industrije i napojne vode kotlovskih postrojenja.
Otpadne vode. Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda, postupci i uređaji za procese mehaničkog i biokemijskog pročišćavanja. Glavni parametri za kontrolu pročišćavanja. Indikatori zagađenja voda.
Potreba pročišćavanja otpadnih voda s ekološkog i tehničkog gledišta.
Propisi, zakoni i norme za zaštitu voda od zagađenja.
Literatura: V. Simončić: Svjetska iskustva o zbrinjavanju otpada; Ministarstvo za zaštitu okoliša, Zagreb 1991.
G. Degremont: Tehnika pročišćavanja voda, 1987
Lj. Bokić, Interna skripta
The Nalko Water Handbook, 1988, McGraw-Hill Book Company, New York
Lj. Bokić, B. Stefanović: Interna skripta
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske
Način održavanja ispita: usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi, kolokvij i položen ispit iz Osnove analitičke kemije.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info