Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi predenja

 Vijesti > kolegij: Procesi predenja
 Info > kolegij: Procesi predenja
 
Nositelj: dr. sc. Zenun Skenderi, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - VII. semestar
2+3 - VIII. semestar
Program: Teorija i analiza miješanja vlakana. Analiza procesa otvaranja, čišćenja i miješanja prirodnih i kemijskih vlakana. Teorija grebenanja vlakana. Teorija udruživanja i istezanja poluproizvoda. Analiza procesa češljanja vlakana. Kinematička i dinamička analiza pretpredenja i prstenastog predenja. Teorija bezvretenskog predenja. Analiza parametara kvalitete u procesu prerade vlakana. Mehaničko-fizikalna i tehnološka svojstva pređe. Projektiranje pređe. Analiza procesa čišćenja i premetanja pređe. Procesi strukanja i končanja. Efektne pređe. Kontrolni i informacijski sustavi u procesu predenja.
Literatura: Momir Nikolić i Petar Perić: Teorija in tehnologija predenja, Ljubljana 1990,
Časopis Tekstil
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske, auditorne, posjet tvornicama
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: prisutnost na predavanjima i vježbama, izrađeni programski zadaci