Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Znanost o vlaknima I
 
 
Nositelj: dr. sc. Maja Andrassy, vanjski suradnik (prof.)
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 3+3 - IV. semestar
Program: Od vlakna do gotovog tekstilnog proizvoda. Sistematizacija vlakana, trgovačka i generička imena.
Povijesni pregled korištenja tekstilnih vlakana. Svjetska proizvodnja.
Pregled osnovnih svojstava vlakana: kemijska struktura i kemijska svojstva, nadmolekulska građa, morfologija, fizička svojstva, higroskopnost, toplinska svojstva, električna svojstva. Dobivanje prirodnih i kemijskih vlakana.
Celuloza i celulozna vlakna. Prirodna celulozna vlakna: pamuk, lan, kudelja, juta, ramija i manje važna prirodna i celulozna vlakna. Regenerirana celulozna vlakna: viskozna, modalna, polinozna, bakarna i deacetilirana acetatna vlakna. Celulozni derivati: acetat i tracetat.
Proteini i proteinska vlakna. Prirodna proteinska vlakna: keratinska (dlake) i fibroinska (svile). Regenerirana proteinska vlakna: kazeinska i zeinska. Alginatna vlakna.
Sintetička vlakna: poliamidna, poliesterska, poliakrilonitrilna, polipropilenska i druga manje značajna sintetička vlakna (kem. v. II generacije). Sintetička vlakna posebnih svojstava: aramidna, elastanska, elastodienska, bikomponentna, kopolimerna, mikro vlakna i dr. (kem. vl. III generacije).
Anorganska vlakna: prirodna (azbest) i kemijska (borna, metalna i dr.).
Literatura: BISFA – Terminology of man-made fibres, 2000 Edition
ISO 2076: Textiles – Man-made fibres – Generic names, ISO 1999
Čunko R.: Tekstil, Tehnička enciklopedija, Sv. 12. st. 560 –572, LZ “M. Krleža”, Zagreb 1992.
Čunko R., D. Raffaelli, I. Šmit: Vlakna, Tehnička enciklopedija, Sv. 13. st. 500 –527, LZ “M. Krleža”, Zagreb 1997.
Faserstoff-Tabellen nach P. –A. Koch, Technischen Hochschule Aachen
Peters R. H.: Textile Chemistry, Vol I, The Chemistry of Fibers, Elsvier Publ., Amsterdam, London, New York, 1983
Shenek A.: Naturfasern Lexikon, Deutsche Fachverlag, Frankfurt/M, 2000
Morton W. S., J. W. S. Hearle: Phisycal Properties of Fibres, The Textile Institute , Manchester 1997
Interna skripta koja se sastoji od članaka objavljenih u časopisima
Članci u časopisu Tekstil.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: laboratorijske
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: odslušano min 75% predavanja, u potpunosti završene sve vježbe, priznati referati uz vježbe, dva kolokvija i završene i kolokvirane vježbe iz kolegija Organska kemija.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info