Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegiji upisnog smjera Projektiranje i menadžment tekstila (PMT)

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Mehanika  2 2 - 4
 2  Predenje  2 2 - 4
 3  Projektiranje pređa  2 2 - 4
 4  Tehnička termodinamika  2 - 2 4
 5  Izborni kolegiji  - - -   10 
  Σ 8 6 2 16 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

V. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi  2 - 2 4
 2  Netkani i tehnički tekstil  2 2 - 4
 3  Pletenje I  2 2 - 4
 4  Tkanje  3 2 - 5
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 9 6 2 17 28

VI. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila  2 3 - 5
 2  Upravljanje marketingom tekstila i mode  2 - 2 4
 3  Projektiranje pletiva  2 2 - 4
 4  Projektiranje tkanina  2 2 - 4
 5  Izborni kolegiji  - - -  
 6  Završni rad  - - -  
  Σ 8 7 2 17 31

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Fizika II  2 2 - 4
 2  Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji  2 2 - 4
 3  Priprema pređe za osnovu  2 2 - 4
 4  Ručno tkanje  1 3 - 4
 5  Studij rada i troškova  2 2 - 4

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.