Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zajednički kolegiji u prvoj godini preddiplomskog studija Tekstilni i modni dizajn

I. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Crtanje i slikanje I A  1 3 - 4
 2  Nacrtna geometrija A  1 2 - 3
 3  Povijest tekstila i odjeće I  2 - 2 4
 4  Računalni jezik za dizajn  1 2 - 3
 5  Sociologija kulture  1 - 1 2
 6  Strani jezik I A  1 1 - 2
 7  Vizualni jezik  2 - 2 4
 8  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 9 8 5 22 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

II. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Crtanje i slikanje II A  1 3 - 4
 2  Kreiranje odjeće I A  1 3 - 4
 3  Kreiranje tekstila I A  1 3 - 4
 4  Moderna umjetnost i dizajn  2 - 2 4
 5  Povijest tekstila i odjeće II  2 - 2 4
 6  Strani jezik II A  1 1 - 2
 7  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 8 10 4 22 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2