Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegiji upisnog smjera Dizajn tekstila (DT)

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Crtanje i slikanje III A  1 3 - 4
 2  Crtanje povijesnog tekstila i kostima  1 3 - 4
 3  Estetika I  2 - - 2
 4  Kreiranje tekstila za odjeću  1 3 - 4
 5  Osnove teorije boje  1 1 1 3
 6  Strani jezik III A  1 1 - 2
 7  Tehnike pletenja  1 2 - 3
 8  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 8 13 1 22 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Izrada povijesnog tekstila i kostima  1 2 - 3
 2  Kreiranje tekstila III A  1 3 - 4
 3  Likovno uzorkovanje tekstila I A  1 3 - 4
 4  Strani jezik IV A  1 1 - 2
 5  Tehnike tkanja  2 2 - 4
 6  Tekstilna vlakna i materijali  3 2 - 5
 7  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 9 13 - 22 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

V. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Bojadisanje i tisak  1 1 - 2
 2  Etnologija tekstila i odijevanja  1 - 1 2
 3  Kreiranje tekstila IV A  1 3 - 4
 4  Likovno uzorkovanje tekstila II A  1 3 - 4
 5  Oplemenjivanje i njega tekstila  1 2 - 3
 6  Prezentacijski praktikum  2 2 - 4
 7  Sociologija mode  2 - - 2
 8  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 9 11 1 21 30

VI. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Etnografski praktikum I A  - 2 2 4
 2  Kreiranje tekstila V A  1 3 - 4
 3  Likovno uzorkovanje tekstila III A  1 6 - 7
 4  Izborni kolegiji  - - -  
 5  Završni rad  - - -  
  Σ 2 11 2 15 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Povijest i teorija dizajna  2 - - 2
 2  Povijest umjetnosti  2 - 2 4
 3  Vizualne komunikacije  1 1 - 2

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.