Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje odjeće III

Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni kolokvij iz Projektiranja odjeće II.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja: poznavanje vrste kolekcija odjeće sezonska, dopunska, podjela kolekcije prema žanrovima, ponuda robe prema spolu, namjeni (dnevna, sportska, poslovna i svečana odjeća). Proces kolekcije sastoji se od postavljanja i izrade kolekcije odjeće. Vježbe: proces izrade odjeće od ideje do projekta. (uzdužne, poprečne linije kroja i nabori te modeliranje krojeva (provjera) u žutici) Vježbe se sadržajno povezuju s kolegijem Računalno projektiranje odjeće I : modeliranje i izrada krojnih slika na računalu te računalno iskrojavanje krojnih dijelova. Projektiranje odjeće na grafičkoj radnoj stanici za dizajn tekstila i odjeće koja ima instalirani programski paket PrimaVision s ciljem izrade kataloga odjeće za ponudu tržištu.
Cilj kolegija Student upoznaje u teoretskoj i praktičnoj nastavi cjelokupni proces postavljanja izrade kolekcije. Ručno ispituje novu liniju kroja na temelju osobne ideje, modelira kroj, provjerava u žutici zatim unosi kroj u računalo, na računalu ga modelira, slaže krojnu sliku na temelju koje se iskrojava materijal koji se zatim sastavlja u radionici u model koji je dizajner zamislio i izradio prototip za isti. Na temelju ispitanih linija kroja varira se projekt na grafičkoj radnoj stanici za dizajn tekstila i odjeće i stvara se katalog za tržište. Uspostavljanjem interaktivne nastave uspostavlja se timski rad dizajnera i tehnologa što je bitno za uspjeh dobre kolekcije.
Literatura potrebna za ispit Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
Maja Vinković: Moda i dizajn u službi marketinga, Tekstil 42 (4) 222-232 (1993.)
Maja Vinković: Trend boja i tkanina za proljeće/ljeto 1988. za žensku konfekciju, Tekstil 36 (2) 95 (1987.)
Maja Vinković:Muška moda-trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
Maja Vinković: Međunarodni sekretarijat za vunu predstavlja trendove mode za sezonu jesen/zima 1987/88. Tekstil 36 (2) 96-98
Dopunska literatura Modne informacije: časopisi,modni instituti, internet
D.Rogale/S.Polanović:Računalni sustavi konstrukcije pripreme u odjevnoj industriji, TTF, Zagreb,1996.
M.Vinković;I.Šabarić&V.Mandekić-Botteri:Descriptive Geometry in Artistic Clothing Design,Book of Proceedings of the ITC&DC,
Magic World of Tekstiles,Dubrovnik,Croatia,3-6.10.2004.