Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalna konstrukcija odjeće

Nositelji dr. sc. Slavenka Petrak, izv. prof.
dr. sc. Slavica Bogović, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Osnove računalne grafike. Računalni sustavi za CAD/CAM konstruiranje odjeće, obilježja, konfiguracije i ulazno-izlazne jedinice. Tehnika prirpeme krojnih dijelova za digitalizaciju. Formiranje modela odjevnog predmeta i izrada krojnih slika primjenom računala. Tehnike modeliranja krojeva primjenom računala. Konstruiranje podstavnih i medjupodstavnih krojnih dijelova računalom. Metode specijalnih vrsta gradiranja. Metode gradiranja matričnim transformacijama, vektorskim modulima i vektorskim translacijama. Integracija površina krojnih dijelova. Matrične transformacije rotacije, simetrije i zrcaljenja. Parametri računalnih crtala i sustava za automatsko iskrojavanje. Inkrementalne i automatske metode rač. konst. odjeće.
Cilj kolegija Student temeljito savladava metode računalne konstrukcije odjeće i rad na CAD sustavu za računalnu konstrukciju odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale i sur.: Računalni sustavi konstrukcijske..., recen. udžbenik Sveučilišta u ZG,1997., Tek.-tehn. Fakultet
S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tek. i odj. u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,(1996.), 6, 312
D.Rogale, S.Petrak: Inkrementalna metoda automatske računalne konstrukcije krojeva odjeće,Tekstil, 49 (2000), 8;411-419
S. Bogović, D. Rogale: Symetry of Garment Patterns Using Matrix Transformations, DAAAM, 2000, Opatija, 35-36
S. Bogović, D. Rogale: Matrične transformacije simetrije pri zrcaljenju krojnih dijelova, Tekstil, 50 (2001), 1; 1-7
Dopunska literatura S. Petrak, D. Rogale: Methods of automatic computerised cutting pattern construction,IJCST, 13, (2001), 3/4, 228-239
Rogale D. i sur.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC & DC 2004, Dubrovnik, Croatia, 586-593
Bogović S., Rogale D.: Modelling Garment Cutting patterns Using Matrix Transformations, 1st ITC & DC 2002, Dubrovnik, Croatia
Rogale D. i sur.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC & DC2004, Dubrovnik, Croatia, 586-593