Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Strojevi i automati u odjevnoj tehnologiji

Nositelji dr. sc. Goran Čubrić, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Prikaz i analiza tipičnih mehanizama primijenjenih u strojevima za proizvodnju odjeće. Vrste i zajedničke značajke karakterističnih strojeva u odjevnoj industriji: strojevi za polaganje i iskrojavanje krojne naslage, šivaći strojevi i automati, strojevi za frontalno fiksiranje i glačanje, automati i automatske linije. Automatizacija strojeva za proizvodnju odjeće. Pneumatski i elektropneumatski izvršni i upravljački elementi, davala signala, programski uređaji (PLC) za upravljanje primijenjeni na strojevima za proizvodnju odjeće. Neizrazita logika primijenjena na strojevima za proizvodnju odjeće.
Cilj kolegija Poznavanje načina rada mehanizama strojeva u odjevnoj tehnologiji. Poznavanja osnova primjenjene automatizacije strojeva za porizvodnju odjeće. Poznavanje, izvršnih pneumatskih i elektropneumatskih elemenata primjenjenih u odjevnoj tehnologiji, te sposobnost izrade zadanih jednostavnih shema upravljanja. Poznavanje osnovnih davala signala na strojevima i njihove pravilne primjene. Poznavanje jednostavnijih PLC-a te njihovo programiranje u cilju upravljanja izvršnim elementima primjenjenih na strojevima za proizvodnju odjeće.
Literatura potrebna za ispit Nikolić G.: Mehanizmi odjevnih strojeva, Zrinski-TTF, Čakovec 2000.
Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
Nikolić G.,Šomođi Ž.: Zbirka zadataka iz mehanizama i automati- zacije strojeva u odjevnoj tehnologiji, Zrinski, Čakovec 1999.
Dopunska literatura Nikolić G. Pneumatika (III.izdanje) Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G.: Upravljanje (II.izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.
Holder M. i dr.: Der Industrie-PC in Automatisierungstechnik, Hueting Verlag,Heilderberg 1999.
Bliesner R. i dr.:Programmable Logic Controller, Festo Didactic KG, Esslingen 1995.