Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnička pletiva

Nositelji dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Pletenje
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Kulirna tehnička pletiva izvedena iz jednostranih i dvostranih pletiva. Pletiva s ekstremnim svojstvima - s uzdužnim i poprečnim nitima. 3D proizvodi. Kompresivne čarape. Osnovina tehnička pletiva. Otvorene, zatvorene, stabilne i trodimenzionalne strukture. Jednoosna, dvoosna, višeosna i kompozitna pletiva. Direktno orjentirane strukture. Tehničke pletene strukture za automobile, građevinarstvo i medicinske svrhe.
Cilj kolegija S obzirom na značenje tehničkih pletiva, studenti moraju razumjeti i primijeniti principe tekstilne znanosti i tehnologije, kako bi mogli riješiti prije svega tehnološke ali i inženjerske probleme. Naglasak je dan na fizikalno-mehaničke karakteristike tehničkih pletiva s obzirom na upotrebne mogućnosti. Studenti uče primijeniti ne samo znanja o tehničkim vlaknima, pređama i pletivima, već i primjenu tih pletiva za razne namjene.
Literatura potrebna za ispit A R Horrocks and S C Anand: Handbook of technical textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 2000
Samuel Raz: Warp Knitting Production, Verlag Melliand Textilberichte GmbH, Heidelberg, Germany, 1987
Dopunska literatura Subhash Anand: Medical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 1999