Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnološki procesi šivanja odjeće

Nositelji dr. sc. Snježana Firšt Rogale, prof.
dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 6 (3+3+0)
ECTS 8
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Povijesni razvoj tehnike i tehnologije šivanja. Normizacija šivaćih uboda. Klasifikacija skupina i tipova šivaćih uboda. Normizacija šivanih šavova. Konac za šivanje. Igle za šivanje. Podjele šivaćih strojeva. Pogonski elektromotori. Pomoćne naprave za oblikovanje šavova na šivaćim strojevima. Procesna mikroračunala na šivaćim strojevima. Univerzalni šivaći strojevi. Specijalni šivaći strojevi. Šivaći automati. Šivaći agregati. Numerički vođeni šivaći strojevi. Šivaći roboti. Inteligentni šivaći strojevi. Međufazno glačanje u tehnološkom procesu šivanja odjeće. Specifičnosti procesa šivanja pletene odjeće.
Cilj kolegija Predmetom se savladavaju sve tehnološke značajke i sve vrste šivaćih strojeva u tehnološkim procesima šivanja odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale i sur.: Tehno. proizv. odjeće sa studijem rada, rec. udžbenik Univerz. u Bihaću, 1999., ISBN 9958-624-08-7
D. Rogale i sur.: Određivanje stupnja korištenja nazivne brzine šivaćih strojeva i pros. brzine šivanja u proiz. odj., Tekstil, 39,1990.
D. Rogale i sur: Procesni parametri tehnoloških operacija šivanja odjeće tijekom spajanja ravnih šavova, Tekstil, 46, (1997.), 2, 75-86
D. Rogale i sur.: Procesni parametri tehnoloških operacija šivanja tijekom spajanja zakrivljenih šavova, Tekstil, 48 (1999.) 9, 437-447
A. Hursa, D. Rogale i sur.: Utjecaj porubljivača na vrijednosti procesnih param. tehno. operacija šivanja odj.,Tekstil, 49, 2000.
Dopunska literatura D. Rogale i sur.: Robotizacija tehnološkog procesa šivanja u odjevnoj industriji, Tekstil, 37, (1988.), 10, 587-593
D. Rogale: Mjerne metode i oprema za određivanje proc. parametara tehno. operacija šivanja odj., Tekstil, 40, (1991.),12
D. Rogale i sur.: The impact of auxiliary devices on sewing-machines upon processing..., IJCST, 13,2001.
S. Firšt Rogale, Z. Dragčević , D. Rogale : Determining Reaction Abilities of Sewing Machine Operators..., IJCST, 15, 2003.