Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Teorija i analiza troškova u tekstilstvu
 
 
Nositelji dipl. oec. Kristina Maršić, predavač
dr. sc. Alica Grilec, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Pohađanje predavanjima; izrada, predaja vježbi i seminara; pozitivno ocjenjene vježbe i seminari.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta I. POJMOVNO ODREĐENJE I VRSTE TROŠKOVA. A) VRSTE TROŠKOVA (i) po prirodi, (ii) funkciji, (iii) obuhvatu (iv) zavisnosti, (v) količini učinka, (vi) specifičnosti u tekstilstvu; B) TROŠKOVI PO MJESTU I NOSIOCIMA; C) TROŠKOVNA OVISNOST O PROMJENAMA ISKORIŠENOSTI KAPACITETA. D) KRETANJE I ZONE KRETANJA TROŠKOVA; TROŠKOVNA REAGIBILNOST I TROŠKOVAN REMANACIJA; E) METODE IZNALAŽENJA I ODVAJANJA STALNIH I PROMJENJLJIVIH TROŠKOVA. F) SPECIFIČNOST I ANALIZA TROŠKOVA U TEKSTILSTVU G) PRIMJENA TEORIJE TROŠKOVA U POLITICI CIJENA U TEKSTILU U RAZLIČITIM TRŽIŠNIM UVJETIMA. H) KALKULACIJE, POJAM NAČELA I METODE KALKULACIJE
Cilj kolegija Razvijanje općih spoznaja o komplementarnosti tehnološko-troškovnih znanja u tekstilstvu kao preduvijeta konkuretntosti. Kao specifične kompetenicije ovim bi se modulom stekla neophodna znanja o troškovima kao podlozi za uspješni management poduzeća u tekstilstvu. Poznavanje općih zakonitosti troškova i posebitosti u tekstilstvu stvara se nužna pretpostavka za rast konkurentnosti u tekstilstvu i modi te stvara solidna pretpostavak za uspješan menagement na mikro i makro razini.
Literatura potrebna za ispit ) Jelavić, A; Ravlić, P.; Starčević, A.; Šamanović, (1995.): EKONOMIKA PODUZEĆA; Ekonomski fakultet Zagreb u suradnji s Ekonomskim fakultetom Rijeka i Ekonomski fakultet Split; Zagreb.
) Ruža, F., Veselica, V., Cingula, M., Vranešević, T., Dvorski, S, (2002): EKONOMIKA PODUZEĆA, Uvod u poslovnu ekonomiju, TIVA, Varaždin
Tratnik, M.: Interni materijali, predavanja i vježbi, Zagreb, 2001
Grubišić, D.: Poslovna ekonomika, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, 2013.
Dopunska literatura Koutsoyiannis, A.(1996.): MODERNA MIKROEKONOMIKA; MATE d.o.o, Zagreb
Samuelson, Paul., A.; Nordhaus, William, D.,(2000.): EKONOMIJA, MATE d.o.o., Zagreb.
Popović, Ž., (1993.): EKONOMSKA ANALIZA POSLOVNJA, Informator, Zagreb.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info