Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Vlakna I

Nositelji dr. sc. Ružica Brunšek, doc.
dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 6 (3+3+0)
ECTS 7
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Hijerarhijska klasifikacija vlakana. Spoznaja vlakana kao tekstilne sirovine i mogućnost njihove prerade i uporabe. Osnovna spoznaja o mikrofibrilnoj i morfološkoj strukturi prirodnih i umjetnih vlakana. Primarna i sekundarna svojstva vlakana. Načelo tvorbe umjetnih vlakana. Prirodna vlakna i konvencionalna umjetna vlakna, proizvodnja, kemijska i morfološka građa, karakteristična svojstva, kvaliteta, proizvodi, trgovačko nazivlje, uporabna svojstva. Mješavine vlakana i njihova svojstva. Ekologija proizvodnje vlakana. Psihofiziološka udobnost tekstilija. Laboratorijske vježbe su individualne, razvijaju sposobnost zaključivanja o karakterističnim svojstvima vlakana, a sadržajno su vezane uz predavanja.
Cilj kolegija Dobivena znanja omogućuju studentu međusobno razlikovanje pojedinih vrsta vlakana, okvirnu ocjenu prikladnosti primjene pojedine tekstilije s obzirom na sirovinski sastav vlakana i predviđanje njezinog ponDobivena znanja omogućuju studentu međusobno razlikovanje pojedinih vrsta vlakana, okvirnu ocjenu prikladnosti primjene pojedine tekstilije s obzirom na sirovinski sastav vlakana i predviđanje njezinog ponašanja prilikom korištenja u svakodnevnim uvjetima i pri njezi. Na temelju znanja stečenih radom u laboratoriju može provesti kvalitativnu i kvantitativnu analizu složenih tekstilija. Studenta se također priprema za daljnja stjecanja znanja iz područja vlakana na diplomskom studiu.
Literatura potrebna za ispit R.Čunko, M.Andrassy: Vlakna, sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2005.
BISFA – Terminology of man-made fibres, 2000 Edition
R.Čunko, E.Pezelj:Tekstilni materijali, udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2002.
Dopunska literatura Faserstoff-Tabellen nach P. A. Koch, Technischen Hochschule Aachen
Čunko R., D. Raffaelli, I. Šmit: Vlakna, Tehnička enciklopedija, Sv. 13. st. 500 –527, LZ “M. Krleža”, Zagreb 1997.
Izbor članaka iz domaće i inozemne literature