Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Vođenje procesa oplemenjivanja

Nositelji dr. sc. Sandra Bischof, prof.
Suradnici: dr. sc. Željko Knezić, doc.
dipl. ing. Zorana Kovačević, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit obavljene vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Podjela procesa oplemenjivanja. Mehanizmi kvašenja plošnih proizvoda. Mehanička odvodnjavanja. Toplinske operacije u sušenju. Bilanca materijala i energije, te izračun energetskih potreba. Automatizacija kontrola i vođenje procesa oplemenjivanja računalom. Projektiranje procesa oplemenjivanja. Organizacija proizvodnje
Cilj kolegija Tijekom studija student se upoznaje s procesima oplemenjivanja tekstila. Student je razvio sposobnost za pravilno postavljanje, organizaciju, i vođenje procesa oplemenjivanja tekstila.
Literatura potrebna za ispit I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
A.M.Grancarić,I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska
D.Katović, S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Knjiga III Suho oplemenjivanje tekstila
Dopunska literatura Pojedini članci iz časopisa Tekstil
H.K.Rouette : Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001.