Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje i slikanje kostima

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Kostimografija
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Regularno pohađanje nastave i mapa.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Upoznavanje studenata s rekonstrukcijama kostima iz pojedinih predmeta na ljudskoj figuri. Razvijanje osjećaja i za različite crtačke i slikarske tehnike.
Cilj kolegija Kolegij razvija kod studenata osjećaj povezanosti ljudske figure s povijesnim kostimom. Upotrebom različitih tehnika koje se povezuju uz pojedine periode student oslobađa osobnu kreativnost koja će mu kasnije poslužiti prilikom promišljanja i izrade skica za kazališnu, televizijsku i filmsku kostimografiju.