Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Dizajn modnih dodataka I

Nositelji mr. um. Jasminka Končić, izv. prof.
Suradnici: Prof. likovne kulture Josipa Štefanec, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Istraživanje i shvaćanje modnih dodataka kao trodimenzionalnih predmeta.
Cilj kolegija Shvaćanja trodimenzionalnosti modnih dodataka, razvijanje kreativnosti i ponuda dizajnerskih rješenja modnih dodataka kao važnog dijela ukupne modne siluete.
Literatura potrebna za ispit Ch. Seeling: Fashion, The Century of Designers, Konemann, Koln, 1999.
V. Steele: Shoes, Scriptum Ed., London, 1998
S. Mazza: Contenitorio, Idea Books, Milano, 1996.
Dopunska literatura C. Mc Dowell: Hats, Th. & H., London, 1992.