Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Estetika I

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Suradnici: dr. sc. Krešimir Purgar, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura, seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam estetike (povijesni nastanak, određenja, vrste estetika, suvremena estetika); Lijepo, ružno, uzvišeno, kič; Estetski kanoni, njihova povijest i promjene u suvremenosti; Estetski pristup (estetska percepcija, ideje, ekspresija); Povijest umjetnosti, stilovi, umjetnički lijepo, moderna i suvremena umjetnost i pojam ljepote; Umjetničko oponašanje, prikazivanje, stvaranje; Teorija duhovne proizvodnje (intuicija, fantazija, ekspresija...); Estetika ljudskog lika; Umjetnost i dizajn; Modni dizajn; Estetika mode; Umjetnost, dizajn, tehnologije, mediji, multimedijalni projekti, instalacije, performansi; Estetika i postmoderna; Slika i simulakrum; Kraj estetike.
Cilj kolegija Poznavanje estetike, estetskih teorija i njezinih kanona nužno je koliko umjetniku toliko i dizajneru. Estetske teorije i pojam ljepote imaju svoju povijest do grčkih filozofa preko novovjekovnih estetičara do suvremenih estetskih teorija. Kreativnom modnom dizajneru pruža se mogućnost poznavanja umjetnosti i umjetnički lijepog kroz povijesnu artikulaciju estetskih problema i rasprava. Posebni cilj kolegija je izučavanje odnosa umjetnosti i modnog dizajna te istraživanje estetike ljudskog lika, odijevanja i mode. Pritom se modnom dizajneru omogućuje i razvitak likovnog razmišljanja, kompetentnog raspravljanja o modnom dizajnu i objašnjavanja vlastitih kreacija.
Literatura potrebna za ispit Aristotel, POETIKA, GZH, Zagreb, 1989.
Pejović, D., (prir.), NOVA FILOZOFIJA UMJETNOSTI, Matica Hrvatska, Zagreb, 1972.
Galović, M., LJEPOTA KAO SJAJ ISTINE, Demetra, Zagreb, 2003.
Barbarić, D.(prir.), ZAGONETKA UMJETNOSTI, Demetra, Zagreb, 2003.
Jencks, Ch.. (ur.), VIZUALNA KULTURA, Jesenski i Turk, 2002.
Dopunska literatura Calinescu, M., LICA MODERNITETA: AVANGARDA, DEKADENCIJA, KIČ, Stvarnost, Zagreb, 1977.
Read, H., SLIKA I MISAO, Mladost, Zagreb, 1965.
Damjanov, J., VIZUALNI JEZIK I LIKOVNA UMJETNOST, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Benjamin, W., ESTETIČKI OGLEDI, Školska knjiga, Zagreb, 1986.