Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće VI A

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Kreiranje odjevnih predmeta i kompozicija kao umjetničkog objekta bez obzira na funkciju ili trend s ciljem samostalnog umjetničkog djelovanja ili potpore modnom dizajnu.
Cilj kolegija Koristeći elemente umjetničkog stvaralaštva vezanog uz kreiranje odjeće student postaje kompetent za stvaranje odjeće same po sebi ili u modnom dizajnu.
Literatura potrebna za ispit Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.