Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Moda XX. stoljeća

Nositelji dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Pregled razvoja mode 20.stoljeća od kraja 19.st. Do danas. Prvi veliki kreatori i fenomen Haute Couture: Worth, Redfern. Vionnet, Chanel, Dior,... Demokratizacija mode: pret a porter i stilizam. Novi pokretači promjena: pokreti mladih i ""ulična"" moda. Odnod :moda, umjetnost, dizajn. novi odnos prema tijelu. Suvremeni kreatori.
Cilj kolegija Uočavanje i pračenje ritmova promjena mode 20.st. koja neposredno prati i zrcali sve mijene na planu cjelokupnog društvenog života. Kolegij nastoji osvijestiti ulogu i značenje mode kao jednog od najsnažnijih pokretača tih mijena, istaknuti tijesnu povezanost fenomena mode sa svim ostalim likovnim područjima. Slojevit pristup modi omogućuje i postavljanje temelja za vrednovanje modnih događanja, ako i za kritičko promišljanje vlastitih radova.
Literatura potrebna za ispit Ingrid Loschek: Mode in 20. Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
Enrica Morini: Storia della moda-XVIII-XX secolo, Skira. Milano, 2000.
Gilles Lipovetsky. L empire de l ephemere. Gallimard. Paris, 1987.
Zbornik:Moda (Cvita, Bartlett, Vladislavić), Školska knjiga, Zagreb, 2002.