Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Elektromagnetski valovi u oplemenjivanju tekstila

Nositelji dr. sc. Sandra Bischof, prof.
dr. sc. Drago  Katović, prof. emeritus
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit prihvaćen seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Elektromagnetski (EM) valovi, njihova svojstva i primjena u procesima sušenja. Sušenje tekstilija radiovalovima, mikrovalovima, infracrvenim zrakama. Mehanizmi djelovanja elektromagnetskih valova u usporedbi s klasičnim termičkim postupcima. Mikrovalovi u tehnološkim procesima predobrade, bojadisanja i apreture. Utjecaj mikrovalova na čovjeka.
Cilj kolegija Znanstveni pristup studenata primjeni mikrovalne tehnologije u procesima oplemenjivanja tekstila.
Literatura potrebna za ispit Bartolić J.: Inženjerski priručnik - ""Mikrovalna elektronika"" Školska knjiga Zagreb 2000 627 - 717
Metaxas A., Meredith C.: Industrial Microwave Heating, Peter Peregrinus, 1993