Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno istraživanje povijesti tapiserije i ćilimarstva

Nositelji Nina Režek-Wilson, prof.
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 30
ECTS 2
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Seminarski rad i mapa s crtežima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Povijesni razvoj ćilimarstva i tapiserije, vrste tepiha po broju čvorova, ornamentika, ton i boja. Podjela po zemlji podrijetla. Likovna rekonstrukcija povijesnih ćilima i tapiserija i novi prijedlozi bazirani na povijesnom predlošku.
Cilj kolegija Cilj kolegija je razviti znanja vezana uz ćilimarstvo i tapiseriju i omogućiti studentu individualni kreativni izričaj.
Literatura potrebna za ispit Connaissance du Tapis,E.Gans-Ruedin,1971-Office du Livre,Friburg (Suisse)