Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće II

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Primjena principa komponiranja (ritam, proporcija, simetrija itd.) u kreiranju. Razvijanje individualnog smisla za izražavanje mogućih odjevnih oblika i odjevnih kompozicija.
Cilj kolegija Student stjeće osjetljivost i smisao za individualno stvaranje primjenjujući elemente komponiranja u različitim likovnim tehnikama.
Literatura potrebna za ispit Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.