Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Odabrana poglavlja iz matematike

Nositelji dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich, izv. prof.
dr. sc. Mirna Rodić, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Izrada i obrana seminarskog rada
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Laplaceova transformacija i primjena. Linearno programiranje (simpleks metoda i primjena). Odabrana poglavlja iz numeričkih metoda. Odabrana poglavlja iz statistike.
Cilj kolegija Upoznavanje s matematičkim metodama i primjenama u području teme doktorske teze.
Literatura potrebna za ispit I. Ivanšić, Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija, Liber, Zagreb, 1978.
N. Limić, H. Pašagić, Č. Rnjak, Linearno i nelinearno programiranje, Informator, Zagreb, 1978.
Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
I. Ivanšić, Numerička matematika, Element, Zagreb
F. Scheid, Shaum's Outline of Numerical Analysis, McGraw-Hill Book Company
M. R. Spiegel, L. J. Stephens, Statistics, 3rd Edition, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill Book Company. New York, 1999.
Predviđeno je korištenje programskih paketa pri izradi seminarskih radova kao i dodatna preporučena literatura