Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Strukture i svojstva netkanog tekstila

Nositelji dr. sc. Zenun Skenderi, prof.
dr. sc. Dragana Kopitar, doc.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Vrtste i područja primjene netkanog tekstila. Svojstva i glavni parametri netkanog tekstila. Osnovne funkcije i primjene netkanog tekstila. Sirovine iz prirodnih i umjetnih vlakana za izradu netkanih tekstila. Tehnologije proizvodnje netkanih tekstila. Izotropne i anizotropne netkane strukture. Strukturni i tehnološki parametri runa oblikovanog mehaničkim postupkom i runa proizvedenog po postupku kod kemijskog predenja. Složene strukture (kompoziti) na bazi netkanog tekstila. Osnovne metode ispitivanja netkanog tekstila.
Cilj kolegija Pregled svojstava i funkcije netkanih tekstila, njihove primjene te tehnologije njihove proizvodnje. Praktična i teoretska znanja projektiranja parametara netkanog tekstila za različite primjene.
Literatura potrebna za ispit Albrecht W.,H. Fuchs, W.Kittelmann:Nonwoven Fabrics,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003
Horrocks A. R., S. C. Anand: Hadnbook of technical textile, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
Babić B.: Geosintetici u graditeljstvu; Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Zagreb, 1995
Anand S.: Medical Textiles, Woodhead Publishing Limited, 1999