Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Psihosociologija visoke mode

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij Visoka moda - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminarski rad, sudjelovanje u predavanjima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Psihosociologijsko objašnjenje fenomena visoke mode u modernom društvu; Sociolozi kulture o društvu luksuza; Visoka moda i nova buržoazija; Stilovi života društvenih elita; Visoka moda kao izraz i kao autonomno područje ukusa modernog društva; Tipovi visoke mode i njezini korisnici; Art Deco; Dandy i njegove metamorfoze danas; Modni časopisi i visoka moda; Oscilacije ukusa i demokratizacija glamoura; Stilovi života novih društvenih elita; Hedonizam, narcizam, anomija; Psihoanaliza i visoka moda.
Cilj kolegija Visoka moda nije nestala demokratizacijom mode i prodorom antimode i uličnih stilova u stilove života postmoderne kulture. Kao sastavni dio fragmentacije i pluralizacije životnih stilova ona ima svoje kodove, psiho-sociologijske izvore obnove i učvršćenja kao kulturalni znak vremena novog identiteta društvenih elita. Kolegij nastoji istražiti i usmjeriti studente na analizu psihologijskih i sociologijskih fenomena trajnosti i metamorfoza visoke mode u svijetu društva spektakla (mediji, umjetničke smotre, glamour, protokoli i ceremonije u okružju postmoderne politike).
Literatura potrebna za ispit Malossi, G., (ur.) La regola estrosa, Milano, 1993.
Peacock, J., 20th Century Fashion, London, 1993.
Cvitan-Černelić, M.,/Bartlett,Gj./Vladislavić,A.T. (prir.), Moda: povijest, sociologija i teorija mode, Zagreb, 2002.
Battersby, M., Art Deco Fashion, London, 1994.
Drake, N., The Fifties in Vogue, London, 1987.