Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Suvremeno pletenje

Nositelji dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof.
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Pozitivno ocjenjen seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Projektiranje pletiva za izradu pletene odjeće. Nove tehnike izrade pletiva. Novi tehnološki procesi izrade pletene odjeće. Nove konstrukcije strojeva u izradi pletene odjeće. Suvremene tehnološko-ekonomske metode u izradi moderne pletene odjeće. Izrada bešavnih gornjih odjevnih predmeta poput vesti, pulovera, hlača, suknji, prsluka, haljina i sl. Izrada modernog pletenog rublja poput potkošulja, gaćica, grudnjaka, bodija, čarapa, naročito ženskih čarapa i sl. Pređe za izradu modernog rublja. Elastična pletiva u izradi moderne pletene odjeće. Tehnološko i ekonomsko planiranje proizvodnje moderne pletene odjeće. Cijene materijala. Cijene rada strojeva i automata. Troškovi proizvodnje. Prodajna cijena modernog pletenog odjevnog predmeta. Plasman na tržište moderne pletene odjeće.
Cilj kolegija Upoznavanje studenata sa suvremenim tehnikama i tehnologijama izrade pletene odjeće. Pređe, strojevi i pletiva za izradu moderne pletene odjeće. Planiranje izrade i proizvodnje pletene bešavne odjeće i odjeće sa smanjenim udjelom šavova. Nakon položenog ispita student bi trebao znati tehnološku i ekonomsku razliku između klasičnog i suvremenog načina izrade moderne pletene odjeće.
Literatura potrebna za ispit Weber P.-K. und Weber M.: Wirkerei und Strickerei, Deutsche Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main 2004.
Članci iz časopisa Tekstil - Zagreb, Tekstilec - Ljubljana, Melliandtextilberichte - Njemačka, Kniting Technology i drugi časopisi