Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstila I

Nositelji Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art.
Mag. edukacije likovne kulture Lea Popinjač, vanjski suradnik (predavač)
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (1+4+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Tekstil kao funkcionalni estetski i društveni fenomen. Vizualne karakteristike tekstila prema funkciji, materijalu, tehnici nastajanja, vizualnim osobitostima tekstilnih uzoraka. Likovno kreativne vježbe razvijaju likovne vještine, osjećanje za likovne vrijednosti, svijest o uvjetovanosti likovnog govora tehnikom i materijalima. Postupno istraživanje i osvješćavanje osobnog likovnog izraza.
Cilj kolegija Kroz nastavu student razvija svijest o tekstilu kao predmetu, tekstilu kao likovnoj pojavi, građi likovnog djela, o osobnom u izboru likovnih vrijednosti.
Literatura potrebna za ispit Sarah E. Braddock: Techno Textiles: Revolutionary Fabrics for Fashion and Design, Thames & Hudson, 1999.
Bradley Quinn: Textiles Design, Laurence King, 2009
Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,
oblikovanja tekstila, časopisi itd.
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.