Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tekstilna radionica II

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Redovno pohađanje nastave i likovna mapa.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Korištenje raznih tehnika: vezenje i bodovi vezenja, bijeli vez, zlatovez, aplikacije i bodovi aplikacija, vezenje ukrasnim zrncima, petit point, ukrasni rubovi, čipka, pomponi, rese, itd.. Upoznavanje s različitim materijalima i podlogama-od tradicionalnih do suvremenih i alternativnih. Izrada projekta u istim. Kolegiji Kreiranje tekstilom te Tehnike ručnog ukrašavanja tekstila usko su vezani uz kolegij Tekstilna radionica.
Cilj kolegija Usvojiti teoretska i praktična znanja, tehnike i vještine ručnog ukrašavanja unikatnog tekstila i odjeće. Upoznavanje i očuvanje tradicionalnog i poticanje individualnog, kreatvnog, suvremenog, inovativnog i eksperimentalnog pristupa u ručnom ukrašavanju tekstila. Tekstil kao 3D forma.
Literatura potrebna za ispit Wanda Passadore: Igla i konac
Paul Poiret, monografija
Gianni Versace, monografija
Christian Lacroix: Pieces of a Pattern
Ostala literatura preporučuje se individualno.