Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Prezentacijski praktikum

Nositelji dr. sc. Krešimir Purgar, doc.
Suradnici: dr. sc. Alica Grilec, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Prezentacijski portfolio
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Osnovna definicija prezentacije tekstila. Principi komunikacije s tržištem/kupcem. Definicija proizvoda prema kojem se prilagođava komunikacija. Komunikacija dizajnera kao marke. Komunikacija dizajnerskog proizvoda – maloprodaja, veleprodaja, direktno i indirektno. Komunikacija dizajnera kao konzultanta za imidž. Oglašavanje. Promotivni materijali. Marketinški PR. Direktna pošta. Promocija prodaje. Eventi.
Cilj kolegija Kolegij omogućuje studentu upoznavanje osnova komunikacije s tržištem te unutar toga prepoznavanje sebe kao proizvoda ili proizvođaća kroz svoje afinitete, predispozicije i mogućnosti. Kroz praktično usavršavanje na temelju osnovnih komunikacijskih elemenata student upoznaje kanale i alate komunikacije i može koordinirati i producirati svaki od elemenata komunikacije samostalno i posredno.
Literatura potrebna za ispit The Effective Advertiser - Tom Brannan; Advertising – Frank Jefkins
Dopunska literatura Jonas Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom - Funnky business