Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalno oblikovanje obuće

Nositelji dr. sc. Slavenka Petrak, izv. prof.
dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij, modul Stručni preddiplomski studij tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije, modul Obu?arska tehnologija
Okvirni sadržaj predmeta
Dopunska literatura