Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Novi postupci škrobljenja

Nositelji dr. sc. Stana Kovačević, prof.
dr. sc. Ivana Schwarz, doc.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Obavljene vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Utjecaj grešaka u prethodnim fazama prerade te njihovo eliminiranje u novim procesima škrobljenja. Odabir škrobnih sredstava i optimiranje receptura prema konstrukcijskim parametrima tkanine. Pronalaženje najpoviljnijih uvjeta škrobljenja. Škrobljenje s prednamakanjem - prednosti i nedostaci. Utjecaj škrobljenja na iskorištenje tkalačkih strojeva, zauzetost radnika i kvalitetu tkanine.
Cilj kolegija Znanstveni pristup studenata ka pronalaženju optimalnog postupka škrobljenja uporabom novih tehničko-tehnoloških rješenja. Upoznavanje studenata sa postupkom škrobljenja u ekonomskom i ekološkom smislu. Upoznavanje studenata s utjecajem škrobljenja na daljnje faze prerade te na kvalitetu tkanine.
Literatura potrebna za ispit S.Kovačević: Priprema pređe, prematanje pređe i priprema za tkanje i pletenje, Sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet 2002.
B.K.Beher, P.K. Hari: Woven textile structure, Theory and applications, Woodhead Publishing Series in textiles, 2010.
S.Kovačević: Temeljem bilance tvari kontinuirano utvrđivanje škrobnog nanosa na pređi, doktorska disertacija, 2000.
Adanur, S.: Handbook of weaving; Technomic Publishing Company, (2001), ISBN: 1-58716-013-7
Goswami, B.C.; Anandjiwala, R.D.; Hall, D.M.: Textile Sizing, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2004; ISBN: 0-8247-5053-5