Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno uzorkovanje tekstila III

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Suradnici: dipl. ing. Ivana Žanko, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave i mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Lik. Uzorkovanje tekstila za izvođenje u tehnici tkanja tema je ovog kolegija. Raport u listovnom tkanju, šupljoj tkanini te žakardu neke su od tema. Koriste se računalni programi D.P. Point shop pro te Photoshop.
Cilj kolegija Kolegij studentima otvara nova područja u proučavanju stvaranja tek. Tvorevina s obzirom na nove tehnike i njihove mogućnosti.
Literatura potrebna za ispit Ideas and techniques for fabric design-L. Flower
Geometrical composition and design-M. Gnyka
Dopunska literatura Iban of sea dayak fabrics and their patterns-A.C. Haddon&L.E. Start