Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno uzorkovanje tekstila IV

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Suradnici: dipl. ing. Ivana Žanko, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave i mapa
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Štampani textil i stvaranje raporta za određivanje grupe i teme u tom području interes su ovog kolegija. Sitotisak-izrada raporta, separacija boja.
Cilj kolegija Kolegij studentima otvara nova područja u proučavanju stvaranja tek. Tvorevina s obzirom na nove tehnike i njihove mogućnosti. Studenti razvijaju kreativnost i vlastitu likovnu sposobnost.
Literatura potrebna za ispit Textile printing-Yoyce Storey
West eurodean printed textiles-N.Birivkova