Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Modna ilustracija

Nositelji ak. slik. Paulina Jazvić, izv. prof. art.
Suradnici: Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 4 (1+2+1)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Završene vježbe i seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Studenti savladavaju crtanje ljudske figure u raznim položajima i pokretima. Koriste različite grafičke i slikarske tehnike za prikazivanje tekstila i odjeće i pronalaženje osobnog likovnog izraza.
Cilj kolegija Studenti se osposobljavaju za ilustriranje vlastitih kreativnih ideja.
Literatura potrebna za ispit Literatura i časopisi vezani za područje modne ilustracije.
Dopunska literatura Posjete galerijama, muzejima i izložbama