Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Oblikovanje radnih mjesta

Nositelji dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Radno mjesto i metode rada. Sustav rada čovjek-stroj-okolina. Statička i dinamička antropometrija. Antropometrijski podaci i tehnike mjerenja. Standardni statistički antropometrijski podaci. Percentili. Tehnološko i tehničko oblikovanje radnih mjesta. Ergonomsko oblikovanje radnih mjesta (antropometrijsko, psihološko, ekološko i fiziološko). Metode i tehnike oblikovanja radnog mjesta i metoda rada. Zone dosega. Vertikalne i horizontalne vidne zone. Ocjena analize oblikovanja radnih mjesta. Izvedba oblikovanja radnog mjesta. Stojeći i sjedeći radni položaj. Informacijski sustavi za oblikovanje radnih mjesta. Stanje i utjecaj radne okoline. Opterećenje radnih mjesta. Ergonomski koeficijent. Optimalna izvedba rada na oblikovanom radnom mjestu.
Cilj kolegija Savladavanje ovih sadržaja omogućiti će metodom znanstvenog pristupa iznalaženje povoljno oblikovanog radnog mjesta u sustavu čovjek-stroj-okolina. Time je ujedno određena i optimalna metoda rada koja znatno smanjuje stupanj radnog opterećenja i mogućnost nastanka profesionalnih oboljenja koja su karakteristična za visokorepetitivne radove. Sadržaji ovog predmeta su ujedno i temeljnica za projektiranje proizvodnih procesa, vođenje i organizaciju proizvodnje. Stečena znanja će se također moći koristiti pri oblikovanju radnih mjesta za hendikepirane osobe kao i za funkcionalno uređenje interiera.
Literatura potrebna za ispit Kroemer K.H.E., Grandjen E.: Prilagođavanje rada čovjeku, Sveučilište u Splitu, Split 1999.; ISBN 953-191-096-0
Polajnar A., Verhovnik V.: Oblikovanje dela in delovnih mest, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, SI 2000.; ISBN 86435-0341-X
Dopunska literatura Sušnik J. i sur.: Ocenjevalna analiza delovnih mest, Priročnik, ČGP Delo, Ljubljana 1993.
Lange V.: Kleine ergonomische datasammlung (VI Auf.), Verlag TUV, Rheinland, Germany 1996; ISBN 3-921059-63-1


Izbor članaka iz domaće i strane literature