Faculty of Textile Technology
 
Admission test procedure

LJETNI RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Ljetni razredbeni postupak za preddiplomski studij 2017./2018. (pdf)

Prijavni list za provjeru posebnih sposobnosti preddiplomski studij (pdf)

 

JESENSKI RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Jesenski razredbeni postupak za preddiplomski studij 2017./2018. (pdf)

Prijavni list za provjeru posebnih sposobnosti preddiplomski studij (pdf)