Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zavod za projektiranje i menadžment tekstila

Predstojnik: izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 573
Fax: +385 1 3712 599
E-mail marija.potocic@ttf.hr

Zavod organizira i izvodi nastavu u području projektiranja i proizvodnje pređa, tkanina, pletiva, tehničkog i netkanog tekstila. Težište poučavanja je na projektiranju struktura i svojstava te na tehnologijama proizvodnje tekstila. Nastava se kontinuirano osuvremenjuje novostima iz razvoja tehnologija predenja, tkanja, pletenja te tehnologije netkanog tekstila. Od akademske godine 2005./2006., kada je započela nastava prema Bolonjskom procesu, uvedeni su i kolegiji iz područja marketinga i menadžmenta. S obzirom na velike promjene koje se na globalnoj razini, u posljednje vrijeme, događaju u svijetu tekstila, uočeno je, da proizvođači tekstila kao i markentiške organizacije, pokazuju sve veći interes za zapošljavanjem inženjera koji, uz tehnološke procese, poznaju i problematiku poslovanja. Iz tih razloga Zavod za projektiranje i menadžment tekstila omogućuje studentima da pohađajući studijski modul Projektiranje i menadžment tekstila steknu, osim tehnoloških i proizvodnih znanja, i znanja iz upravljanja odnosno poslovanja, koja ih osposobljuju za preuzimanje rukovodećih uloga u tekstilnoj proizvodnji.Nastava u Zavodu izvodi se u posebno opremljenim radionicama i laboratorijima:

  • Laboratorij za tekstilno-mehanička ispitivanja
  • Laboratorij - radionica za tkanje
  • Laboratorij - radionica za pletenje
  • Studio za inženjersko projektiranje i dizajniranje pređa, tkanina, pletiva, tehničkog i netkanog tekstila
  • Laboratorij za termofiziološku udobnost tekstila
  • Laboratorij za termofiziološku udobnosti obuće
  • Dislocirani pogon za tkanje
  • Centar za kreativno tkanje

Nastavnici Zavoda su voditelji znanstveno-istraživačkih i tehnologijskih projekata temeljenih na rješavanju složene znanstvene i proizvodne problematike. Zavod nastoji, a u okviru prijave novih znanstveno-istraživačkih projekata što je u tijeku, predložiti i projekat koji bi istraživao specifično područje menadžmenta i marketinga u tekstilu. Zavod dugi niz godina surađuje sa srodnim fakultetima i institutima u zemlji i inozemstvu. Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja tehnologa za pletenje ( International Federation of Knitting Technologists ) ima svoje sjedište u Zavodu.

Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
dr. sc. Stana Kovačević, prof. Priprema pređe za osnovu, Studij rada i troškova, Tehničke tkanine, Tekstilno-mehanički procesi, Tkanje, Realizacija umjetničkog objekta u tehnici tkanja, Teorijske analize u procesu pripreme pređe i izradi tkanina, Novi postupci škrobljenja 
dr. sc. Zenun Skenderi, prof. Kompozitni materijali, Nekonvencionalni sustavi predenja, Netkani i tehnički tekstil, Predenje, Tekstilno-mehanički procesi, Strukture i svojstva netkanog tekstila, Projektiranje struktura predenih pređa 
dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof. Međunarodno tržište tekstila, Pletenje I, Projektiranje pletiva, Tehnička pletiva, Procesni parametri izrade pletiva, Suvremeno pletenje 
dr. sc. Željko Penava, izv. prof. CAD/CAM u tekstilstvu, Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda, Konstrukcija tkanina, Pametni tekstil, Projektiranje Jacquard tkanina, Projektiranje tkanina, Projektiranje struktura tkanina 
dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, izv. prof. Konstrukcija pletiva, Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda, Tekstilno-mehanički procesi, Tehnike pletenja, Tehnike realizacije tekstila III, Teorijske analize pletiva i procesa pletenja 
dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, izv. prof. Efektne pređe, Konstrukcija pređa, Projektiranje pređa, Tehnike realizacije tekstila I, Kreativnost u tehnologiji i dizajnu 
dr. sc. Snježana Brnada, poslijedoktorand  
dr. sc. Dragana Kopitar, doc. Netkani tekstil, Strukture i svojstva netkanog tekstila 
dr. sc. Ivana Schwarz, doc. Ručno tkanje, Tehnike realizacije tekstila II, Tehnike tkanja, Novi postupci škrobljenja 
mag. ing. techn. text. Željka Pavlović, asistent  
ing. Alena Mudrovčić, viši laborant