unizg Pretraga

Centrifuga

PROIZVOĐAČ I MODEL

Domel d.o.o., Slovenija, CENTRIC 322A, univerzalna mikroprocesorska centrifuga


Lokacija

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila


Kontakt osoba:

izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić
sanja.ercegovic@ttf.unizg.hr

 
Primjena:

Separacijska priprema uzoraka (otopina)


Tehničke značajke:

  • Mikroprocesorski upravljana i kontrolirana brzina okretaja, vrijeme okretaja, postepeno usporavanje te praćenje sustavnih grešaka i samo analizu istih
  • Brzina okretaja se regulira postepeno po 100 rpm-a
  • Maksimalna brzina okretaja je 500 do 6000 rpm-a
  • Vrijeme trajanja centrifugiranja je od 1 – 99 minuta (koraci po 1 minutu)
  • Radna uvjeti:
    • temperatura + 10°C do + 30°C,
    • maksimalna relativna vlažnost 85%

Centrifuga