unizg Pretraga

Fakultetsko vijeće

Redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2021./2022. održavat će se prema rasporedu kako slijedi:

25. 10. 2021.
15. 11. 2021.
20. 12. 2021.
17. 1. 2022.
25. 1. 2022. (Svečana sjednica povodom Dana Fakulteta)
21. 2. 2022.
21. 3 2022.
25. 4. 2022.
16. 5. 2022.
13. 6. 2022.
11. 7. 2022.
19. 9. 2022.

Fakultetsko vijeće