unizg Pretraga

Fakultetsko vijeće

Redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2018./2019. održavat ce se prema rasporedu kako slijedi:

 1. redovita sjednica - 22. listopada 2018.
 2. redovita sjednica - 19. studenog 2018.
 3. redovita sjednica - 17. prosinca 2018.
 4. redovita sjednica - 21. siječnja 2019.
 5. redovita sjednica - 18. veljače 2019.
 6. redovita sjednica - 18. ožujka 2019.
 7. redovita sjednica - 15. travnja 2019.
 8. redovita sjednica - 20. svibnja 2019.
 9. redovita sjednica - 17. lipnja 2019.
 10. redovita sjednica - 15. srpnja 2019.
 11. redovita sjednica - 16. rujna 2019.

Pristup on-line aplikaciji za članove vijeća

Fakultetsko vijeće