unizg Pretraga

Dekanat

Dekanica 

Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

Prodekani

prof. dr. sc. Tomislav Rolich, Prodekan za nastavu
izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, Prodekanica za poslovanje
izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, Prodekanica za znanstveno-istraživački rad

Glavna tajnica 

Sanja Miletić, mag. iur., administrativno osoblje 

Tajnica ureda Dekana

Nadin Mužar, mag. iur., administrativno osoblje 
Martina Eškinja, mag.iur., administrativno osoblje 

Voditelj fakultetskog vijeća

Renata Budanec, mag. iur., administrativno osoblje 

Kadrovska referada

Marko Friedl mag.iur., administrativno osoblje 

Pismohrana

Mirjana Haboić, administrativno osoblje

Studentska referada u Zagrebu

Gorana Bosnić Krznar, prof., administrativno osoblje
Sanja Projić, administrativno osoblje

E-mail: referada@ttf.unizg.hr

Studentska referada u Varaždinu

Valentina Drk, ing., administrativno osoblje

Voditelj tehničke službe održavanja

Mladen Kuprešanin, tehničko osoblje

E-mail: mladen.kupresanin@ttf.unizg.hr

Dostavna služba

Silvija Sertić, administrativno osoblje

Dekanat