unizg Pretraga

Metode i postupci ispitivanja tekstila

Vlakna

Metoda Standard
Finoća (duljinska masa): gravimetrijska metoda (primjenjiva za sva vlakna) ISO 1973
Finoća (duljinska masa): titrajna metoda (vibroskop – primjenjiva za sva vlakna) ISO 1973
Finoća (promjer vlakana): optička ili mikroskopska metoda (lanametar za vunu i vlakna okruglog presjeka) ISO 137
Finoća: mjerenje otpora strujanju zraka (Port-air za vunu) ISO 1136
Finoća: akustička metoda (za vunu)
Duljina: ručno mjerenje metodom pojedinačnog mjerenja ( uz izračunavanje statističkih pokazatelja, grafičkih prikaza i pokazatelja polidisperznosti) ISO 6989
Duljina: poluautomatska metoda (WIRA) ISO 6989
Duljina: Metoda sortiranja vlakana u snopiće određenih duljina (po Johansen- Zweigleu)
Duljina: Kuhnova metoda određivanja srednje duljine vlakana
Čvrstoća (Prekidna sila i prekidno istezanje): metoda pojedinačnog mjerenja ISO 5079
Čvrstoća: metoda određivanja čvrstoće pamučnih vlakana u snopiću (Pressley indeks) ISO 3060
Kovrčavost: broj kovrča na jediničnoj duljini
Kovrčavost: kontrakcija kovrča
Određivanje sadržaja: preparacija DIN 54278-1
Određivanje sadržaja: vlage
Određivanje sadržaja: oligomera
Zrelost pamučnih vlakana: određivanje koeficijenta zrelosti
Zrelost pamučnih vlakana: bubrenjem u 18% NaOH SO 4912, BS 3085, ASTM 1442
Zrelost pamučnih vlakana: primjenom polarizacijskog mikroskopa
Zrelost pamučnih vlakana: na temelju bojadisarskih karakteristika ASTM D 1464
Kvalitativna analiza: mikroskopski i otapanjem u specifičnim otapalima
Kvantitativna analiza smjese vlakana – dvokomponentni uzorak ISO 1833 Pravilnik (Direktiva EU) o metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana
Kvantitativna analiza smjese vlakana – trokomponentni uzorak ISO 5088 Pravilnik (Direktiva EU) o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana
Određivanje tališta: umjetna vlakna
Određivanje stupnja polimerizacije i molekulne mase: celuloze DIN 54270/2
Određivanje stupnja polimerizacije i molekulne mase: poliestera
Određivanje indeksa loma ili dvoloma vlakana
pH vrijednost vodenog ekstrakta ISO 3071

Pređe

Metoda Standard
Finoća (duljinska masa): gravimetrijska metoda vitice ISO 2060
Finoća (duljinska masa) elastomerne pređe ISO 2060
Finoća(duljinska masa): iz tkanine ili pletiva
Debljina pređe: mikroskopska metoda
Debljina pređe: Kuhnova metoda
Debljina pređe: indirektna metoda po Matthewu
Čvrstoća: metoda pojedinačnog mjerenja u suhom ili mokrom stanju ISO 2062
Čvrstoća: ispitivanje relativne čvrstoće u petlji
Čvrstoća: ispitivanje relativne čvrstoće u čvoru
Čvrstoća: ispitivanje čvrstoće u vitici ISO 6939
Čvrstoća: elastomerne pređe ISO 1139: 1996
Čvrstoća: otpornost na torziju
Uvojitost: metoda odvijanja
Uvojitost: Marschikova metoda
Uvojitost: naponska metoda
Uvojitost: kut krutosti
Nejednoličnost: metoda rezanja i vaganja
Nejednoličnost: vizualna metoda
Ispitivanje otpornosti na habanje: konca za šivanje (simulacija šivanja)
Ispitivanje otpornosti na habanje: pređe (simulacija trenja kroz kotlace)
Teksturirane pređe: osnovna i razvijena kovrčavost, skupljanje pređe, skupljanje kovrča, mehanička stabilnost kovrča, istezljivost kovrča – elastična deformacija DIN 53 840
Filamentne pređe (skupljanje pri kuhanju u vodi): Du Pont-test HRN F.S2.054

Plošni proizvodi (tkani, pleteni, netkani)

Metoda Standard
Dimenzijske karakteristike: širina, dužina, debljina, gustoća, relativna stlačivost, volumna masa, poroznost, površinska masa ISO 3801 (površinska masa) ISO 3932 (širina) ISO 3933 (duljina) ISO 5084 (debljina) ISO 7211-2
Površinaka masa netkaniog tekstila ISO 9073-1
Debljina netkanog tekstila ISO 9073-2
Netkani tekstil: savijanje ISO 9073-7
Netkani tekstil: apsorpcija ISO 9073-6
Netkani tekstil: otjecanje(Run-off) ISO 9073-11
Čvrstoća netkanog tekstila: u obliku traka ISO 9073-3
Čvrstoća netkanog tekstila: na daljnje trganje ISO 9073-4
Čvrstoća: u trakama u ISO 13934-1
Čvrstoća na daljnje trganje (u obliku jezika) EN ISO 13938-4
Čvrstoća na daljnje trganje (u obliku hlača) EN ISO 13937-2
Čvrstoća na daljnje trganje: Elmendorf EN ISO 13937-1
Čvrstoća geotekstila: postupak probijanja CBR ISO 12236
Čvrstoća grab-test
Čvrstoća probijanje kuglicom
Čvrstoća na prskanje (zrakom)
Čvrstoća šava
Čvrstoća spajanja međupodstave i osnovne tkanine
Čvrstoća: savojna
Čvrstoća trapezoidna metoda
Otpornost na smicanje: opterećivanje do određene sile
Otpornost na smicanje: AKU metoda
Otpornost na gužvanje: kutevi oporavka u suhom
Otpornost na gužvanje: kutevi oporavka u mokrom
Otpornost na habanje: metoda po Schopperu – kružno habanje s tangencijalnim smjerom
Otpornost na piling ICI (Original Hanaus)
Otpornost na piling ICI Zweigle
Propusnost zraka konvencionalni i tehnički tekstil ISO 9237
Vodoodbojnost: Spray-test ISO 4920
Vodoodbojnost: po Bundesmannu ISO 9865
Vodonepropusnost: hidrostatski tlak ISO 811
Sorpcijske karakteristike propusnost vodene pare
Sklonost nabijanju statičkim elektricitetom: Clinging test
Sorpcijske karakteristike upijanje vode (postupak sa cijeđenjem, sa centrifugiranjem)
Sorpcijske karakteristike brzina prijenosa vode
Sorpcijske karakteristike Run-off
Sorpcijske karakteristike apsorpcijska svojstva netkanog tekstila (pelene)
Sorpcijske karakteristike
Otpornost na gorenje vertikalni test
Otpornost na gorenje pod kutom 30 stupnjeva
Otpornost na gorenje pod kutom 45 stupnjeva
Otpornost na gorenje pod kutom 60 stupnjeva
Otpornost na gorenje pod kutom 90 stupnjeva
Otpornost na gorenje cigaret-test
Otpornost na gorenje: B2
Skupljanja u postupcima održavanja: pranje ISO 5077, ISO 3759, ISO 6330
Skupljanja u postupcima održavanja: kemijsko čišćenje
Skupljanja u postupcima održavanja: glačanje
Skupljanja u postupcima održavanja: kvašenje u hladnoj vodi ISO 7771
Postojanosti obojenja na pranje
Postojanosti obojenja na kemijsko čišćenje
Postojanosti obojenja na trenje suho/mokro
Postojanosti obojenja na znoj bez L-histidinmonoklorhidrata
Postojanosti obojenja sa L-histidinmonoklorhidratom
Postojanosti obojenja na kloriranu vodu
Ispitivanje oštećenja pamuk: kvalitativno
Ispitivanje oštećenja pamuka: kvantitativno
Ispitivanje oštećenja vune: kvalitativno
Ispitivanje oštećenja vune: kvantitativno - alkalna topljivost ISO 3072
Određivanje UV transmisije (UPF)
Određivanje stupnja bjeline
Maskirnost u bliskom IR-u
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje medene rosena pamuku
Određivanje tragova teških metala

Metode i postupci ispitivanja tekstila